Bestuur en commissies

Het bestuur :

Jos Heesakker - Voorzitter - josheesakker@hotmail.com
Algemene zaken – PR - vergunningen – KNLTB

Henk Korf – Penningmeester - henk@kfp.nl
Financiële zaken –  sponsorcommissie – kantine - subsidies

Jenny van der Vlist – Secretariaat - jenniebert3@gmail.com
(leden) administratie – KNTLB – vrijwilligersorganisatie

 Ledenadministratie :

Froukje van Voskuilen
leden@harremaat.nl

Jenny van der Vlist                            
jenniebert3@gmail.com

Sponsorcommissie :

Dunya Brons               
doenie@outlook.com

Henk Korf   henk@kfp.nl

Competitie indeling :

Jochem Bruinekool                        
jochembruinekool@chello.nl

Jeugdcommissie - Jeugdtoernooien :

Ramon Hoogebeen                       
rh_hoogebeen@hotmail.com

Miranda van Ede                            
miranda.vanede@planet.nl

René Boonzaayer                           
reneboonzaayer@hotmail.com

(Baan) onderhoud :

Wim van Steijn                                
wtvansteijn@kpnmail.nl

Ward Lodeweges                           
wardisopreis@hotmail.com

Inkoop kantine :

Hilly Kool                                           
hillyenthomas@gmail.com

Bardienstindeling :

Bert van der Vlist                            
harremaatbardienst@gmail.com>

Webmaster – social media

Ferry van den Berg                                         
ferry.van.den.berg@hotmail.com   

Piet Fiege                                          
Piet.Fiege@gmail.com