Bestuur en commissies

Het bestuur :

Jennie van der Vlist - Voorzitter 
Algemene zaken – PR - vergunningen – KNLTB

Henk Korf – Penningmeester
Financiële zaken –  sponsorcommissie – kantine - subsidies

Anne-Met Hanekamp – Secretariaat 
(leden) administratie – KNTLB – vrijwilligersorganisatie

Het bestuur is bereikbaar op de algemene emailadressen 

 Ledenadministratie :

Froukje van Voskuilen
leden@harremaat.nl

Sponsorcommissie :

Henk Korf  - penningmeester 

Competitie indeling :

Jochem Bruinekool                        
jochembruinekool@chello.nl

Jeugdcommissie - Jeugdtoernooien :

René Boonzaayer                           
reneboonzaayer@hotmail.com

(Baan) onderhoud :

Wim van Steijn                                
wtvansteijn@kpnmail.nl

Ward Lodeweges                           
wardisopreis@hotmail.com

Inkoop kantine :

Hilly Kool                                           
hillyenthomas@gmail.com

Bardienstindeling :

Bert van der Vlist                            
harremaatbardienst@gmail.com>

Webmaster – social media

Ferry van den Berg                                         
ferry.van.den.berg@hotmail.com   

Piet Fiege                                          
Piet.Fiege@gmail.com