Gedragsregels

TC de Harremaat is een gezellige vereniging waar iedereen gelijk behandeld wordt. Voor iedereen gelden dezelfde regels (rechten en plichten) en wij verwachten dat leden zich daar houden. Wees eerlijk en respectvol ten aanzien van de overige leden. Wees correct ten aanzien van bardienst personeel. Zonder de inzet van vrijwilligers zou de club niet kunnen bestaan !

Huis- en gedragsregels met betrekking tot Alcohol en Roken in ons clubhuis 

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen mag worden verzocht het clubhuis te verlaten, waaraan door de persoon in kwestie gehoor dient te worden gegeven.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.

Het is verboden om alcohol te schenken aan personen jonger dan 18 jaar.

Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd worden geacht tijdens het uitoefenen van hun functie geen alcohol te gebruiken.

Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers worden geacht geen alcohol te drinken.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Aan verzoeken/mededelingen (laatste ronde) van de dienstdoende bardienst dient altijd gehoor te worden gegeven.

Er geldt een rookverbod voor het gehele clubhuis.

Vriendelijk verzoek om het lege glas- en servieswerk even terug te brengen naar de bar.