Contributie / Opzeggen lidmaatschap

 Lidmaatschap - contributie - introducé - opzeggen lidmaatschap

Je kunt je aanmelden als lid door het inschrijfformulier op de website in te vullen (Kies activiteit 'Tennis') en terug te sturen samen met een goede foto. Communicatie verloopt via: leden@harremaat.nl.

De contributie is altijd Tennis en Padel samen (padel vanaf juni 2022). 

Wil je eerst proberen of je tennis en/of padel wel leuk vindt, wordt dan Zomer Challenge lid (juni-september), na afloop kan je altijd verlengen. Kijk onder menu Zomer Challenge voor meer info. Helaas is de inschrijving voor 2022 gesloten.

Als je gedurende het jaar lid wordt, wordt de contributie naar rato berekend. 

De jaarlijkse contributie bedraagt (leeftijd: peildatum 1 januari) :

>>>   Jeugd (t/m 9 jaar)                                                                      €     0,00       

        (alleen in combinatie met het volgen van (betaalde) lessen).

>>>   Junioren (10 t/m 17 jaar)                                                         €   75,00  

>>>   Studenten / jong volwassenen (18 t/m 24 jaar)                  €  125,00 

>>>   Senioren (vanaf 25 jaar)                                                          €  175,00 

>>>   Buitenlid                                                                                    €   75,00

        (Als je bij een andere club aantoonbaar volwaardig KNLTB lid bent)

In het opmerkingen veld van het inschrijfformulier graag aangeven onder welke leeftijdscategorie je valt. Peildatum is 1 januari.

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfkosten € 15 voor (jong) volwassenen  € 7,50 voor junioren / jeugd.

Het lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 31 maart en wordt automatisch jaarlijks verlengd. 

Senior leden/ Jongvolwassenen/ Studenten kunnen introducé's meenemen, voor de voorwaarden zie menu Verenigingsinfo, Baanreglement 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (zie contactgegevens) voor het einde van het kalenderjaar / dus voor 31 december !!!

(In januari moeten immers alle gegevens voor het nieuwe seizoen al aan de KNLTB worden doorgegeven).

 

Lid worden van TC de Harremaat Overzicht