Lesreglement

REGLEMENT TENNISLESSEN

 1. Om tennisles te kunnen volgen moet je lid zijn van de Harremaat.
 2. Een lesuur duurt 60 minuten, daarbinnen zijn 10 minuten opgenomen voor inspelen, baanslepen en overleg.
 3. Een lescyclus bestaat uit 10 lessen in groepsverband. Van privélessen worden duur en tijdstip per geval afgesproken.
 4. De les gaat in principe altijd door tenzij de trainer u persoonlijk bericht heeft gestuurd.
 5. Uitgevallen lessen worden altijd ingehaald.
 6. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 7. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 8. De lessen en inhaallessen worden in principe op een vaste dag en tijd gegeven.
 9. Er wordt geen les gegeven op de nationale feestdagen, tijdens grote toernooien en in vakantieperioden, deze lessen zullen in overleg op een ander moment worden ingehaald.
 10. Als er geen mogelijkheden meer zijn om lessen in te halen volgt restitutie van de niet gegeven lessen.
 11. De trainer streeft naar een homogene indeling van de tennisgroepen. Daar zal bij de  indeling dan ook rekening mee worden gehouden.
 12. De Tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 13. Betaling van het verschuldigde lesbedrag dient binnen 2 weken na de eerste les worden voldaan aan de Tennisschool. Bij niet tijdige betaling volgt uitsluiting van de lessen zonder recht op inhalen of restitutie
Tennislessen Overzicht