Barinfo

 

Spelregels Bardiensten

 

Alle leden die de bardiensten niet afkopen of zijn vrijgesteld moeten zelf hun bardiensten invullen in het bardienstrooster.  Heeft u dit niet gedaan voor de sluitingsdatum, dan wordt u ingedeeld door de bardienstcommissie.

 

Dubbele bardienst.

Het is mogelijk om op zaterdag of zondag een dubbelbardienst te draaien. U heeft dan de hele dag bardienst. Deze bardienst telt als 3 bardiensten. Heeft u zich voor een dubbelbardienst ingedeeld en het blijkt later dat er op die dag geen bardienst nodig is, dan krijgt u hiervan bericht en moet er op een andere dag(en) bardienst(en) ingevuld worden. Dit heeft te maken met het nog niet bekend zijn wanneer de competitieteams thuis spelen.

 

Enkele weken voor uw bardienst wordt u via de email op de hoogte gesteld van de door uw ingeplande bardienst. (Het is dus belangrijk dat wij uw juiste E-mailadres hebben. Graag bij verandering dit doorgeven aan ons.)

 

Mocht u echt niet kunnen op het tijdstip of datum waarop u ingepland staat, dan moet u zelf vervanging  regelen en ons laten weten met wie u ruilt. Dus even een kort berichtje naar onderstaand E-mailadres is voldoende, een telefoontje mag natuurlijk ook! Voor het niet draaien van de bardienst zal € 50,= euro (=afkoopsom) in rekening gebracht worden. Bij ziekte is het ook de bedoeling dat u zelf vervanging regelt. Maar altijd geldt: geef veranderingen aan ons door!

 

Bij het moedwillig niet nakomen van uw bardienst (dus zonder ons tijdig van uw verhindering op de hoogte te stellen en voor vervanging te zorgen) is de vereniging genoodzaakt u daarvoor een bedrag van € 50,= euro in rekening te brengen.

 

Wij hopen op uw medewerking zodat het voor alle leden van De Harremaat een mooi en vooral gezellig tennisseizoen wordt!

 

Mailadres bardienst: harremaatbardienst@gmail.com

 

Bert van der Vlist       0611912091

Barinfo/werkzaamheden Overzicht