Bardienstregels

BARDIENST

Bij uw contributiebetaling kunt u aangeven of u bardienst te wilt afkopen. Indien u de bardiensten niet afkoopt, kunt u zelf invullen wanneer u de bardiensten wilt draaien.

PROCEDURE BARDIENSTEN

1 a 2 weken voordat uw bardienst gaat beginnen krijgt u een herinneringsmail. In deze mail staan ook de deurcodes vermeld. 

Bij vertrek controleren of alle deuren en ramen zijn afgesloten.

WERKZAAMHEDEN BARDIENST

1. Voor aanvang van de bardienst toiletten controleren op voorraad toiletpapier. Voorraad toiletpapier ligt in het invalidentoilet in de hal.
2. De koelkasten onder de bar dienen gevuld te zijn. Vanuit het magazijn achter de keuken kan de voorraad worden aangevuld. Om bij warm weer alvast een grote voorraad koud te hebben staan kan de koelkast in de keuken ook met frisdranken worden aangevuld. Tijdens bijvullen van de koelkasten de bestaande voorraad checken op houdbaarheidsdatum en de nieuwe aanvulling achter in de koelkast zetten. E.e.a. in verband met bederf.
3. Lege flessen, gesorteerd op soort, in de daarvoor bestemde kratten in het magazijn zetten. Indien niet gesorteerd worden deze door de leverancier niet mee terug genomen.
4. Karton e.d. in de papiercontainer, buiten bij het grote toegangshek, deponeren. Plastic in de zak naast het pinapparaat.
5. Geconstateerde tekorten kantinevoorraad s.v.p. mailen naar inkoopharremaat@gmail.com.
6. Er voor zorgdragen dat de volgende bardienst met een schone lei kan beginnen. Daarom vaatwasmachine regelmatig laten draaien (werkbeschrijving hangt boven vaatwasmachine). Voor vertrekt de stop uit de vaatwasmachine halen zodat er geen water in blijft staan.
7. In verband met het genoemde onder punt 6 voor het einde van de bardienst de koelkasten gevuld achterlaten (zie punt 2).
8. Beschrijving koffieautomaat, frituur, magnetron e.d. hangt bij de betreffende apparaten.
9. Als de laatste partijen op de baan zijn gespeeld moeten de baanlampen worden uitgeschakeld. De schakelaars zijn te vinden naast op de lichtpalen bij de betreffende banen.
10. De laatste ronde aan de bar vindt vanaf 23.30 uur plaats en het tijdstip wordt door de dienstdoende bardienstmedewerk(st)er bepaald. De afsluiting van de kantine dient om 24.00 uur te zijn, met uitzondering van toernooien en evenementen. Dan dient de sluitingstijd een uur na de laatst gespeelde wedstrijd te zijn. Eventuele afwijkende tijden in overleg met het bestuur.
11. De kantine en het terras dienen opgeruimd achtergelaten te worden.
12. Het is niet toegestaan dat anderen, buiten de bardienstmedewerker, zich ongevraagd toegang verschaffen tot de ruimte achter de bar en in de keuken/magazijn.

KASSA

Er kan alleen met de pinpas of opgewaardeerde clubpas worden betaald.

Een handleiding ligt bij de kassa, hoe deze te bedienen en hoe er mee te werken.

 

Barinfo/werkzaamheden Overzicht