Reglement voor baan en digitaal afhangsysteem

Algemene regels 
In verband met beschadiging van de banen en blessuregevaar mogen de banen niet bij regen worden bespeeld. Spelers zijn verplicht tenniskleding en –schoenen te dragen. Sportschoenen met grof profiel zijn verboden omdat de gravellaag beschadigd wordt. In tennistermen: de baan wordt “omgeploegd”.

Het digitale afhangsysteem kan uitsluitend worden gebruikt met geldige passen.

Na afloop van het spelen dient de baan te worden geveegd. Altijd!

Zo hoort het:

Zo hoort het 

Zo hoort het niet:

Zo hoort het niet 

 

Bestuur en commissie zijn gemachtigd banen te reserveren voor baanonderhoud, competitie, toernooien en evenementen.  

Het deskundig sponzen van een baan geeft voorrangsrecht op het gebruik van de baan gedurende de periode dat andere aanvullende banen speelklaar gemaakt kunnen worden. Met andere woorden: ‘sponzers gaan voor kijkers’.

Afhangen

De reguliere speeltijd is 45 minuten (uitgezonderd baanverhuur en ladderwedstrijden, zie aldaar).
De volgende reguliere spelers op dezelfde baan kunnen de begintijd pas op 45 minuten later instellen.

Per baan en per tijdsperiode mag maximaal door 4 personen worden afgehangen. Indien een tijdsperiode is verstreken en niemand heeft afgehangen op dezelfde baan, mag worden doorgespeeld. ‘Doorhangen’ (het opnieuw afhangen van een baan terwijl je nog aan het spelen bent) is niet toegestaan.

Haal de pasjes van de spelers die de baan af willen hangen door de lezer van het afhangsysteem. Kies vervolgens een beschikbare baan naar keuze en reserveer deze. Wanneer alle banen bezet zijn kan de baan afgehangen worden die het eerst beschikbaar is.

Baanindeling en speelrecht
De banen 1 en 2 zijn trainingsbanen. Deze banen kunnen uitsluitend worden gebruikt in overleg met de trainer.
Junioren en senioren hebben gelijke speelrechten tot 18.00 uur.
Op woensdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur hebben jeugdleden voorrang op alle banen.
Na 18.00 uur hebben senioren voorrang op de banen 1 t/m 6. Op deze banen hebben junioren uitsluitend speelrecht indien deze banen niet zijn afgehangen door senioren. Op deze banen kunnen senioren de junioren vriendelijk verzoeken het spelen tussentijds te beëindigen.
Na 18.00 uur hebben junioren voorrang op baan 7. Op deze baan hebben senioren uitsluitend speelrecht indien deze baan niet is afgehangen door junioren. Op deze baan kunnen junioren de senioren vriendelijk verzoeken het spelen tussentijds te beëindigen.Dinsdagavond na 19.30 uur wordt voor de senioren gespeeld volgens het ‘racketsysteem’ de zgn, racketavond.  In overleg wordt bepaald wie, wanneer met wie speelt. E.e.a. tot genoegen van alle aanwezige seniorleden.

Tijdens de vrijdagavond-, zaterdag- en de zondagcompetitie staat in principe één recreatiebaan ter beschikking van de recreatiespelers. Indien de (weers)omstandigheden dit vereisen kan de competitieleider besluiten geen recreatiebaan en/of wisselbaan toe te wijzen. Hierover kan helaas niet gediscussieerd worden.

Kinderen tot 12 jaar mogen tot 19:30 spelen op baan 6. Tot die tijd blijft baan 6 jeugdbaan. Vanaf 19.30 uur is baan 6 geen jeugdbaan meer en is deze volledig beschikbaar voor de senioren en de jeugd vanaf 12 jaar. Dit betekent dat de jeugd vanaf 12 jaar ’s avonds mee mag draaien met de senioren waarbij opgemerkt wordt dat zij dan ook meespelen met senioren in een dubbelspel.

Introductieregeling
Elk senior/jongvolwassene/ student lid mag maximaal 8x per seizoen introduceren. Op voorwaarde dat:
- Het introducerend lid zelf aanwezig is
- Er maximaal twee introducés per keer meegenomen mogen worden
- Een niet-lid maximaal 5 keer mag worden geïntroduceerd
- Een introducé in het bezit is van een introductielabel cq. betaalbewijs
- Het introductielabel/betaalbewijs kan aan de kantine worden gekocht à € 7,50. Indien de kantine gesloten is moet het verschuldigde bedrag vóór het spelen overgemaakt worden op het rekeningnummer van TC de Harremaat; NL59RABO0366348884 ovv naam introducee en moet een e-mail gestuurd worden naar penningmeester@harremaat.nl ter bevestiging van de betaling.
- Ook na 18.00 uur hebben introducés speelrecht.

Baanverhuur
Camping Ackersate heeft als sponsor van onze tennisvereniging de mogelijkheid om tennisbanen te verhuren. De verhuur is per uur. Per uur (vanaf 18u) kan slechts één baan door gasten van Ackersate worden gebruikt, overdag en in het weekend max 3 banen . Een tweede baan mag uitsluitend worden gebruikt indien geen leden van de Harremaat hebben afgehangen. Er kan gebruik gemaakt worden van de banen 1, 2, 4 of 5. Padelbanen worden alleen via M&P gereserveerd.

Voor sponsors en familietoernooien kan het bestuur banen ter beschikking stellen. 

Laatste spelers
Bij het verlaten van het tennispark dienen de laatste leden zorg te dragen voor het uitschakelen van de baanverlichting (paneel aan de verlichtingsmasten)) en het afsluiten van het gebouw en het terrein (deur en hek dicht trekken).

Wijzigingen
Eventuele verzoeken tot aanpassing van bovenstaand baanreglement kunnen schriftelijk worden gericht aan het secretariaat van de vereniging.