Algemene ledenvergadering 11 Februari 2021

Beste Harrematers

Het bestuur van T.C. de Harremaat nodigt je hierbij uit tot het bestuderen van de jaarstukken en je stem uit te brengen over het gevoerde beleid.  We hebben te maken gehad met een uitzonderlijk jaar waarin alles anders was dan normaal. Ook de jaarvergadering kan niet gehouden worden zoals we gewend zijn. We hebben daarom voor gekozen voor de volgende opzet: De leden krijgen deze keer de stukken per email (loop januari 2021) en kunnen middels een stembiljet aangeven of ze instemmen met het gevoerde beleid of dit afkeuren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Downloads:

Nieuws Overzicht