Nieuwsbrief oktober '18

Beste allemaal

Middels deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de lopende zaken.

Bestuurswijziging per ultimo 2018 :
Zoals reeds eerder aangestipt stopt Jos Heesakker per einde 2018 na 8 jaar als bestuurslid.
Jennie en Henk zullen zijn taken voorlopig waarnemen en gaan op zoek naar, leggen contacten met potentiële kandidaten die het bestuur op termijn kunnen versterken.
Zodra er meer bekend is zullen we jullie nader informeren.

Deze week wordt begonnen met renovatie van banen 5 en 6 :
Door de jaren heen is het gravel op deze banen aangekoekt tot een ondoordringbare laag waar het water op
blijft staan na een regenbui. Renovatie houdt in dat het oude gravel wordt verwijderd en dat er nieuw gravel met zand
wordt aangebracht.
Tevens worden ook hier de lijnen vervangen net zoals op de banen banen 1,2, 7 en 8 welke 3 jaar geleden zijn gerenoveerd.
In eerste instantie leidt dit tot ongemak, de banen zijn niet gelijk lekker bespeelbaar, echter het betekend ook dat we (nadat de banen zijn ingespeeld) 6 goede winterbanen hebben.

snoeien :
In November worden de bomen bij banen 3-6 teruggesnoeid (gemeente)
Door meer lichtinval en minder blad op de banen blijven deze langer goed.

Vernieuwing van de kaartlezer en magneet op het toegangshek :
Medio oktober wordt er een nieuwe kaartlezer op het toegangshek geplaatst. Tevens wordt er een extra magneet
op het hek geplaatst. Het is dan niet langer mogelijk om het park te betreden zonder een werkende toegangspas.
Werkt je toegangspas niet, geef dat dan door op : info@harremaat.nl
Wij zullen proberen dit zsm te herstellen.

Afhangen :
Wij hebben sinds enkele maanden een nieuw afhangsysteem en begrijpen dat nog niet alle pasjes goed werken.
Werkt je pas niet op het afhangbord, geef dat dan door op info@harremaat.nl We zullen proberen dit zsm te herstellen.
Tot die tijd vragen wij een ieder begrip te hebben.

Herfst - Winteractiviteiten : Laddercompetitie en KVDBA :
In november gaat de KVDBA vrijdagavondcompetitie weer van start. Tevens gaan we deze winter weer een rondje Laddercompetitie spelen.
Wat deze competitiues inhouden kun je op de Harremaat website nalezen.
Op de bar komen intekenlijsten te liggen voor beide activiteiten.

Privacy beleid / website :
Regelmatig worden foto’s en artikelen op de website gepubliceerd. Onlangs hebben we een privacy statement
aan de website toegevoegd.

Met sportieve groet,

Het bestuur

Nieuws Overzicht