Privacy beleid

Tennisvereniging TC de Harremaat wordt gerund door en voor leden. Om administratieve redenen hebben wij persoonsgegevens van leden nodig. Bij de verwerking van de gegevens van leden hanteren wij de volgende richtlijnen :

·         TC de Harremaat respecteert de privacy van personen wier persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens.

·         TC de Harremaat spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.

·         TC de Harremaat behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Persoonsgegevens worden bij de inschrijving als lid van onze vereniging ingevoerd  aan de hand van het inschrijfformulier, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in het administratiesysteem van de TC de Harremaat.

Uitsluitend wordt de informatie op het inschrijvingsformulier vastgelegd.

Wat doen we met uw gegevens ?

TC de Harremaat voert een ledenadministratie ten behoeve van de volgende doeleinden :

·         lidmaatschapsadministratie van de leden van TC de Harremaat

·         facturering van het lidmaatschapsgeld

·         financiële verwerking van declaraties en kosten en/of facturen van vrijwilligers, bestuursleden en leveranciers

·         facturering van bardiensten, cursusgeld, tennislessen, etc.

·         distributie van de nieuwsbrief per email aan de leden

·         specifieke informatievoorziening van de TC de Harremaat naar leden via post, mail of telefoon.

U kunt via een schriftelijk verzoek aan TC de Harremaat de geadministreerde persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen, of laten verwijderen. Op schriftelijk verzoek kunnen leden geadministreerde persoonsgegevens uit de administratie verwijderen, behalve de informatie die onder de fiscale bewaarplicht valt. Leden die het lidmaatschap opzeggen en oud bestuursleden kunnen ervoor kiezen dat hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na de verplichte bewaartermijn worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.

 Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan akkoord te zijn met het bovenstaande.

 

 

Algemene informatie Overzicht